Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 5, pp 61–61 | Cite as

De goede balans

Nieuws
  • 7 Downloads

Samenvatting

Tandartsen die voor de afdruk van kroon- en brugwerk een handgemengde putty prefereren, waarderen vooral de hoge inbrengweerstand van het puttymateriaal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations