Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 5, pp 59–59 | Cite as

Tweestaps bondingsysteem

Nieuws
  • 4 Downloads

Samenvatting

De bondingsystemen zijn inmiddels aan hun vijfde generatie toe. De moderne systemen zijn gebaseerd op nanovullerdeeltjes. Dat geldt in ieder geval voor iBond Total Etch, het nieuwe bondingsysteem van Heraeus Kulzer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations