Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 5, pp 18–23 | Cite as

Medisch gecompromitteerd

  • Michel Walvis
beroepsuitoefening
  • 12 Downloads

Samenvatting

Het eerste bezoek had al facetten van een komische act. De deurbel werd bijna alarmerend langdurig ingedrukt. Reden genoeg om mij even te excuseren bij de patiënt in de stoel en te gaan kijken waar de brand is uitgebroken. De voordeur zwaait zwiepend open en ramt tegen de zijwand van de hal. Buiten staat een volumineuze mevrouw met een rollator en een uiterst vriendelijke grijns op het gezicht in te schatten of de drempel zonder hulp te nemen is. Ik help haar. Met afgrijzen beziet ze de zes treden die nog te nemen zijn voor zij met haar rollator richting wachtkamerstoeltje kan schommelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Michel Walvis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations