Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 4, pp 80–80 | Cite as

Agenda internationaal

agenda
  • 5 Downloads

Samenvatting

4Dental organiseert het congres ‘4dental2thailand’. Onder begeleiding van Pantopicon, een bureau dat gespecialiseerd is in toekomstverkenning en visievorming, wordt een beeld geschetst van een mogelijke nieuwe wereld voor de tandheelkunde anno 2019. Toekomstatelier I: Futurize - een workshop in Bangkok. Toekomstatelier II: Analyze - een workshop in Chiang Mai. Toekomstatelier III: Strategize - een workshop in Bangkok. Deze drie congresdagen worden afgewisseld met cultuur en een eigen vrijetijdsprogramma. Kosten: € 2.500, alles inbegrepen. Inlichtingen via

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations