Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 4, pp 73–73 | Cite as

Zelf Streptococcus mutans meten

nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

Zoals bekend speelt Streptococcus mutans een belangrijke rol bij het ontstaan van cariës. Om het cariësrisico bij patiënten te kunnen beoordelen, is het nuttig het gehalte van deze bacterie in het speeksel te meten. Samen met andere klinische gegevens kan aldus worden ingeschat hoe groot de kans op het ontstaan van cariës bij een patiënt is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations