Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 4, pp 70–70 | Cite as

3D-planning met makkelijke software

nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

Het is te verwachten dat in de toekomst voor de planning van een driedimensionale behandeling, zoals implanteren, door de patiënt geen genoegen meer wordt genomen met een plan op basis van tweedimensionale beelden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations