Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 4, pp 61–67 | Cite as

Geen chirurgische ingreep? Geen probleem

  • Adriaan Vrijman
Orthodontie bij volwassenen (6)
  • 7 Downloads

Samenvatting

Ook in een gemutileerde dentitie is de toepassing van functionele apparatuur een effectieve behandelstrategie. Het elimineren van een diepe beet door boven- en onderkaak uit elkaar te drijven geeft de tandarts de ruimte om prothetische voorzieningen te construeren die tevens een stabiliserende werking hebben op het orthodontisch behandelresultaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Adriaan Vrijman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations