Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 4, pp 1–1 | Cite as

Praten over prijzen

redactioneel
  • 10 Downloads

Samenvatting

Als de Nederlandse Zorgautoriteit haar zin krijgt, zullen de vaste tandartstarieven in 2011 verdwijnen. Doel is dat patiënt en tandarts samen een prijs voor een bepaalde behandeling afspreken en dat op deze manier de kosten van de tandheelkundige gezondheidszorg transparant en beter beheersbaar worden. Hoewel het formeel om een experiment van vijf jaar gaat, is iedereen er wel van overtuigd dat deze ontwikkeling niet gemakkelijk meer terug te draaien zal zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations