Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 3, pp 19–20 | Cite as

Kwaliteit van tandheelkundige informatie op internet

  • Annemarie Verhoef
Betrouwbaarheid laat vaak te wensen over
  • 8 Downloads

Samenvatting

Wie kan er nog zonder internet? Het wereldwijde web is in een korte tijd uitgegroeid tot een fenomeen waar we niet meer buiten kunnen. We bestellen er materialen mee, we gebruiken het om onze declaraties in te dienen, en onderhouden er het contact met de tandtechnicus mee, om maar een paar praktijkzaken te noemen. Maar ook privé maken we er veel gebruik van: vakanties boeken, van diezelfde vakanties de kiekjes in een webalbum zetten, e-mailen en informatie zoeken over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Annemarie Verhoef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations