Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 2, pp 75–75 | Cite as

Distaliseren van bovenmolaren

nieuws
  • 4 Downloads

Samenvatting

Voor het naar distaal verplaatsen van bovenmolaren zonder compliance van de patiënt is door J.J. Hilgers in 1992 de Pendulum-apparatuur ontworpen. In de jaren daarna werd deze apparatuur door hemzelf, alsook door Snodgrass, Byloff, Favero, Scuzzo, Grummons en Kinzinger aangepast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations