TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 2, pp 55–61 | Cite as

Een geluk bij een ongeluk …

Immediate tandvervanging met implantaat en tijdelijke restauratie
  • A. J. J. Zonnenberg
implantologie
  • 8 Downloads

Samenvatting

Af en toe overkomt het je in de praktijk: een patiënt meldt zich met een afgebroken voortand en wil, vooral tussen het drukke programma door, even snel een oplossing voor de verstoorde esthetiek. De urgentie mag de tandarts er niet van weerhouden een passende oplossing te kiezen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • A. J. J. Zonnenberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations