Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 2, pp 43–45 | Cite as

Antizwaartekracht

  • F Frank Heynick
heynicks hoek
  • 8 Downloads

Samenvatting

Vroeger gebruikte men metalen veren om bovenprotheses op hun plaats te houden. In 1800 ontdekte tandarts James Gardette dat zulke veren overbodig waren. Maar hoe kwam het dan dat een bovenprothese in de mond niet naar beneden valt?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • F Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations