Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 1, pp 51–51 | Cite as

Acacia wordt dochter van Kuraray

Nieuws
  • 5 Downloads

Samenvatting

De afgelopen tien jaar heeft Acacia Dental op de Nederlandse dentale markt een sterke positie verworven. De in IJmuiden gevestigde onderneming staat in de tandheelkundige wereld bekend als importeur van de dentale producten van de Japanse fabrikant Kuraray. Een bekend merk van deze fabrikant is het composiet Clearfil.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations