Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 1, pp 1–1 | Cite as

Redacteur (m/v) gezocht

redactioneel
  • 5 Downloads

Samenvatting

TandartsPraktijk is een veelgelezen en zeer gewaardeerd tijdschrift. Al zeg ik het zelf: nergens vindt u maandelijks zoveel tandheelkundige wetenswaardigheden als in TP.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations