Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 26, Issue 4, pp 169–170 | Cite as

Redactioneel

Redactioneel
  • 20 Downloads

Samenvatting

Niet eerder werd in de supervisieliteratuur aandacht besteed aan het thema hooggevoeligheid en supervisie. In het vierde nummer van jaargang 26 van Supervisie en Coaching bespreekt Henny van Harmelen dit thema in Supervisie en verschil in gevoeligheid. Hooggevoeligheid kan het onderwerp zijn in werk- en leervragen van supervisanten. Het kan ook een aspect van de supervisierelatie zijn waarin zich verschillende combinaties kunnen voordoen: supervisor en supervisant zijn beiden hooggevoelig, de supervisant is hooggevoelig en de supervisor niet, en de supervisor is hooggevoelig en de supervisant niet. In alle gevallen bepleit Van Harmelen inzicht in het verschijnsel hooggevoeligheid en het ontwikkelen van vaardigheid in het omgaan daarmee.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations