Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 26, Issue 3, pp 168–168 | Cite as

Ontvangen

Literatuur

Samenvatting

Marjo Boer, Astrid van Bruggen Maud Amiable (2009). Wat wil jij? Studeren met psychische problemen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 128 p., isbn 978 90 441 2361 6, € 14,90.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations