Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 26, Issue 3, pp 160–161 | Cite as

Marktonderzoek lvsc: koester kwaliteit in moderne marketing

  • Inge Schats
Signalement
  • 68 Downloads

Samenvatting

De rubriek Signalement is bestemd voor korte bijdragen over (nieuwe) ontwikkelingen die verband houden met de theorie en/of praktijk van professionele begeleiding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations