Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 26, Issue 2, pp 106–108 | Cite as

Leren reflecteren in supervisie met pri

  • Saskia Ramerman
De Gereedschapskist
  • 88 Downloads

Samenvatting

Zich verdiepen in de spiritualiteit van een cliënt is een onderdeel van de professionaliteit van geestelijken en hulpverleners. De verwoording van deze spiritualiteit en de communicatie daarover draagt bij tot betere hulpverlening. Maar daartoe moet eerst de eigen spiritualiteit verkend worden. Het vrijgroepsgesprek en de analyse daarover is een methode om de eigen spiritualiteit en die van anderen te ontdekken. Van daaruit kan op het niveau van levensbeschouwing en geloof gecommuniceerd worden in een multicultureel kader.

Bibliografie

  1. Bisschops, A. (2008). Het belang van pri-therapie voor professionele begeleiding. Supervisie en Coaching, 25, 40-49. Google Scholar
  2. Bosch, I. (2000). De herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie. Amsterdam/Antwerpen: Veen. Google Scholar
  3. Bosch, I. (2003). Illusies. Over bevrijding uit de doolhof van destructieve emoties. Amsterdam/Antwerpen: Veen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations