Advertisement

Standby

, Volume 23, Issue 6, pp 20–23 | Cite as

Mondhygiënistendag 2009

  • Lienke Neef
Cursussen en opleidingen
  • 13 Downloads

Samenvatting

Voor Standby mocht ik vrijdag 2 oktober naar Burger’s Zoo in Arnhem. Niet om naar de zebra’s en aapjes te kijken, maar om in het ‘Safari Meeting Centre’ de Mondhygiënistendag 2009 bij te wonen. De dag werd volledig georganiseerd door Zendium. Het programma van het symposium droeg de titel ‘Het kindergebit in zorgwekkende staat’, een relevant en actueel thema. Vier sprekers gaven een lezing op wetenschappelijk niveau over de onderwerpen: tanderosie, cariës en angst voor tandheelkundige behandeling bij kinderen. Een volle zaal met ongeveer 350 deelnemers was erg enthousiast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations