Standby

, Volume 23, Issue 5, pp 29–29 | Cite as

Hoeveel fluor mag een kind binnenkrijgen?

  • Lienke Neef
Lezersvraag

Samenvatting

Ik ben werkzaam als preventieassistente in een groepspraktijk. Bij het geven van poetsinstructies aan een 4-jarige peuter en zijn ouders werd mij de vraag gesteld hoeveel fluor een kind binnen mag krijgen. Tijdens hun vakantie in Ierland hadden de ouders flessen mineraalwater gekocht om te voorkomen dat hun zoontje het kraanwater waaraan daar fluor is toegevoegd, zou drinken. Het verontrustte hen ook dat hun zoontje de tandpasta soms niet goed uitspuugt. Ze waren erg bang dat hij een overdosis fluor zou krijgen. Weten jullie hoeveel fluor een kind mag binnenkrijgen? In Nederland wordt toch geen fluor aan het drinkwater toegevoegd?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations