Advertisement

Standby

, Volume 23, Issue 5, pp 18–20 | Cite as

Herstel fronttrauma: als je het niet meteen kunt doen, doe het dan indirect…

  • Arend van den Akker
Praktijkvoorbeeld
  • 3 Downloads

Samenvatting

In deze casus wordt het voorbeeld gegeven van een composietrestauratie door middel van de indirecte techniek. Aan de hand van de behandeling van een fronttandtrauma bij een 8-jarig meisje wordt deze techniek stap voor stap besproken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Arend van den Akker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations