Advertisement

Standby

, Volume 22, Issue 6, pp 23–23 | Cite as

Mondzorg in sociaal perspectief

  • Joke van Opstal
Boekbespreking
  • 38 Downloads

Samenvatting

Dit boek gaat in op het sociale beleid en problematiek tussen patiënten, zorgverleners, zorgverzekeringen, overheid en de Europese commissie. Het zet op een zorgvuldige manier het functioneren van de mondzorg uiteen, zowel op sociaal als op financieel vlak.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Joke van Opstal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations