Advertisement

Standby

, Volume 22, Issue 4, pp 23–23 | Cite as

Cavex ColorChange ‘het beste alginaat ter wereld’

Nieuws

Samenvatting

Cavex ontwikkelt en produceert al meer dan 55 jaar alginaat afdrukma-terialen. Het resultaat van deze lange ervaring is een assortiment alginaten dat tot perfectie is doorontwikkeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations