Advertisement

Standby

, Volume 22, Issue 4, pp 10–11 | Cite as

Witte kleding is een must

  • Marijke Scheers
Stelling
  • 28 Downloads

Samenvatting

In deze rubriek geven vier assistenten hun mening over een stelling die wij ze voorleggen. Ditmaal luidt de stelling: ‘Witte kleding is een must’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Marijke Scheers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations