Advertisement

Standby

, Volume 22, Issue 4, pp 5–5 | Cite as

Gekwalificeerd of niet?

Editorial
  • 2 Downloads

Samenvatting

De redactie van het Nederlands Tandartsenblad heeft afgelopen voorjaar een onderzoek gedaan naar de kwalificering van tandartsassistenten. Daaruit bleek o.a. dat slechts 43% de middelbare beroepsopleidingTandarts-assistent heeft afgerond. Daarnaast heeft 62% (ook) één of meer nascholingscursussen gevolgd. Wat is hier de oorzaak van? Is het diploma niet vereist? Krijg je met of zonder diploma hetzelfde betaald? Wel komt naar voren dat mbo-gediplomeerden vaker afzuigen, behandel-gegevens registreren, opnieuw het behandelplan in orde brengen, röntgenfoto's maken c.q. ontwikkelen, de patiëntkaart bijhouden, techniekwerk verzenden, het instrumentarium verzorgen. Aan hen wordt dus meer toevertrouwd. Dit betekent ook dat een percentage van de tandartsen deze taken (deels) zelf uitvoert.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations