Advertisement

Standby

, Volume 22, Issue 2, pp 23–23 | Cite as

Assisteren bij behandelingen

  • Ditte Wooning
Boekbespreking
  • 10 Downloads

Samenvatting

Jarenlang zijn er geen nieuwe opleidingsboeken voor tandartsassistenten geschreven en moesten wij het doen met gedateerde boeken uit de vorige eeuw. Met het verschijnen van Assisteren in beeld en Assisteren bij behandelingen zijn er twee boeken op de markt gekomen die aan de eisen van de moderne praktijkvoering voldoen en de (toekomstige) tandartsassistent wegwijs maken in de moderne behandelprotocollen in woord en beeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ditte Wooning
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations