Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 35, Issue 5, pp 389–390 | Cite as

Garry Prouty

 • Ton Coffeng
In Memoriam
 • 31 Downloads

Samenvatting

In mei van dit jaar overleed professor Garry Prouty. Hij was de grondlegger van Pre-therapy, een methode die het contact van psychotische patiënten met zichzelf en hun omgeving bevordert. Gesprekstherapie haalde bij deze patiënten weinig uit en Prouty weet dat aan het gebrekkige psychologische contact van deze patiënten. Onder ‘psychologisch contact’ verstond hij het besef van realiteit, eigen gevoelens en gedachten en het vermogen tot communiceren. Als dit hersteld kon worden, zouden

Literatuur

 1. Dekeyser, M., Prouty, G., & Elliott, R. (2008). Pre-therapy process and outcome: A review of research instruments and findings. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 7, 37-55.Google Scholar
 2. Prouty, G. (1994). Theoretical evolutions in person-centered/experiential Therapy: Applications to schizophrenic and retarded psychoses. Westport CT: Praeger.Google Scholar
 3. Prouty, G. (Ed.) (2008). Emerging developments in Pre-therapy. Ross-on-Wye: PCCS-Books.Google Scholar
 4. Prouty, G., Werde, D. van, & Pörtner, M. (red.) (2001). Pre-therapie. Maarssen: Elsevier.Google Scholar
 5. Sanders, P. (Ed.) (2007). The contact work primer. Ross-on-Wye: PCCS-Books.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Ton Coffeng
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations