Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 35, Issue 4, pp 308–310 | Cite as

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten
  • 12 Downloads

Samenvatting

5 september Infodag Stichting Emetofobie. Thema: Emetofobie en EMDR. Plaats: Champaubert, Driebergen. Inlichtingen: Margaret Massop (0343) 493 150 of mmassop@stichtingemetofobie.nl of www.stichtingemetofobie.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations