Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 35, Issue 4, pp 239–241 | Cite as

Inleiding

  • Els Van Daele
Inleiding
  • 5 Downloads

Samenvatting

In het gezamenlijke operaproject van Kris Defoort en Guy Cassiers ‘The house of the sleeping beauties’ bezoekt een oudere heer een kuis bordeel waar bejaarde mannen het bed kunnen delen met naakte, in slaap gebrachte, zeer jonge meisjes.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Els Van Daele
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations