Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 35, Issue 3, pp 235–236 | Cite as

Persbericht

Onderzoek Trouw : jongeren het meest calvinistisch
Persbericht

Samenvatting

Twintigers hebben een hoog calvinistisch gehalte. Met een C-factor van 64 laten zij zelfs de tachtigers achter zich. Het gemiddelde van alle Nederlanders, de Nationale C-factor, is 56. Nederlanders in het buitenland scoren aanzienlijk lager; hun C-factor is 50.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations