Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 35, Issue 1, pp 83–84 | Cite as

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten
  • 3 Downloads

Samenvatting

april Bijeenkomst Medilex. Thema: Noodgedwongen? Werken met de BOPZ. Plaats: Antropia, Driebergen. Inlichtingen: Sofie Poorthuis (030) 6933887 of s.poorthuis@medilex.nl of www.medilex.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations