Advertisement

Psychopraxis

, Volume 11, Issue 4, pp 157–159 | Cite as

Dr. Russ Harris over ACT

  • Ando Rokx
  • Marco Kleen
Aan het woord
  • 44 Downloads

Samenvatting

Naast een heleboel andere dingen is Russ Harris praktiserend arts, psychotherapeut en toonaangevend ACT-trainer in Australië, een accepterende en gecommitteerde vader en echtgenoot en auteur van ‘The happiness trap’, dat inmiddels gepubliceerd is in twintig landen en twaalf talen. We legden deze sleutelfiguur binnen de wereld van de ACT een aantal vragen voor.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Ando Rokx
    • 1
  • Marco Kleen
  1. 1.

Personalised recommendations