Advertisement

Psychopraxis

, Volume 11, Issue 2, pp 66–70 | Cite as

Informatie voor patiënten Omgaan met chronische vermoeidheid

  • Jaap Spaans
Voorlichting

Samenvatting

Moeheid is normaal gesproken een gezond teken: dan is het tijd om te rusten. Je herstelt immers door rust. Chronische vermoeidheid gaat veel verder dan vermoeidheid alleen. Het is een moeheid die je totaal kan vellen en maanden tot jaren kan duren. Je herstelt vrijwel niet van rusten. Je bent vaak zo moe dat je de kracht niet hebt om de gewone dagelijkse dingen te doen. Als een arts geen duidelijke verklaring vindt en je bovendien last hebt van andere klachten zoals spierpijn of concentratieproblemen, spreekt men van het chronische-vermoeidheidssyndroom. In deze bijdrage gaan we in op de kenmerken, het ontstaan, het verloop, de mogelijke behandelingen en wat patiënten zelf kunnen doen aan deze aandoening.

Aanbevolen literatuur

  1. Dorrestein R (1993) Heden ik. Amsterdam: ContactGoogle Scholar
  2. Hermans H (2001) Ik ben zo moe. Aanpakken van vermoeidheidsklachten. Serie Zorgen voor jezelf. Amsterdam: BoomGoogle Scholar
  3. Houdenhove B van (2001) Moe in tijden van stress. Luisteren naar het chronischevermoeidheidssyndroo. Tielt: LannooGoogle Scholar
  4. Reeuwijk C van (2004) Wie weet morgen. Over leven met een minimum aan energie. Gorinchem: NarratioGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Jaap Spaans

There are no affiliations available

Personalised recommendations