Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 37, Issue 3, pp 178–179 | Cite as

Het seksueel functioneren van vrouwen met borstkanker in het vroege stadium

Proefschriften
  • 93 Downloads

Samenvatting

Onderzoek naar de gevolgen van borstkanker heeft aangetoond dat een meerderheid van de vrouwen met borstkanker redelijk goed omgaat met deze ziekte. Echter, er is ook een groep vrouwen die psychische problemen ervaren, zowel direct volgend op de diagnosestelling als tijdens en na de behandeling. Het aantal prospectieve studies dat is gericht op de psychosociale gevolgen bij vrouwen in het vroege stadium na diagnose is beperkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations