Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 37, Issue 2, pp 118–118 | Cite as

Een grasduin- en werkboek voor jongeren over achterblijven na zelfdoding

  • Nicole Vliegen
Boekbesprekingen
  • 22 Downloads

Samenvatting

M. van ’t Erve & R. Fiddelaers-Jaspers (2008). Om alles wat er niet meer is. Jongeren over achterblijven na zelfdoding. Altiora/Averbode-Ten Have.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations