Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 37, Issue 2, pp 111–111 | Cite as

Het lijden dat men vreest

Proefschriften
  • 6 Downloads

Samenvatting

Dit gedicht van Nicolaas Beets is bij uitstek van toepassing op mijn proefschrift waarin ik aantoon dat verlengd verhoogde hartactiviteit na stressvolle gebeurtenissen een onderbelicht aspect is in onderzoek naar het verband tussen stress en ziekte. Het ‘lijden dat men vreest’ speelt daarbij een belangrijke rol.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations