Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 5, pp 18–19 | Cite as

Stelling: ‘Complementaire zorgvormen leiden tot aanzienlijke kwaliteitsverbetering in palliatieve zorgverlening’

  • Hester de Waard
Drieluik
  • 138 Downloads

Samenvatting

Volgens veel personen die actief zijn in de zorg gaat palliatieve zorgverlening verder dan alleen medisch en geestelijk behandelen. Zij geloven in de werking van bijvoorbeeld aromatherapie, massage of acupunctuur. Anderen achten deze middelen echter onbewezen. Drie reacties op de stelling ‘met het meer toepassen van complementaire zorgvormen kan aanzienlijke kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorgverlening worden bereikt’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Hester de Waard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations