Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 5, pp 3–3 | Cite as

Kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg op komst

Kort nieuws
  • 14 Downloads

Samenvatting

Houten – Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (nivel) gaat in samenwerking met emgo+ van VU medisch centrum een set kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg in Nederland ontwikkelen. Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw. Voor de lichamelijke aspecten van palliatieve zorg zijn internationaal al indicatoren voorhanden. Er bestaan echter nog relatief weinig indicatoren voor het sociale en spirituele domein, zo stellen onderzoekers van emgo+ en het nivel. Ook valt op dat bestaande indicatoren zich vaak richten op één specifiek veld van de palliatieve zorg: bijvoorbeeld ‘palliative cancer care’ of ‘end-of-life care in nursing homes’. Voor Nederland moet er één indicatorenset komen die op alle aspecten (lichamelijk, psychosociaal, spiritueel) van palliatieve zorg betrekking heeft. Ook moet die indicatorenset bruikbaar zijn in alle sectoren waar palliatieve zorg voorkomt. Naast een systematische literatuurstudie, leveren interviews met zorgverleners, patiënten en nabestaanden en expertraadpleging daarvoor de bouwstenen. Eind 2009 verschijnt het eindrapport over de ontwikkeling van de indicatoren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations