Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 4, pp 5–5 | Cite as

Ongestoord sterven

Verschenen
  • 7 Downloads

Samenvatting

Als moeder gaf Renate Greindert toestemming aan artsen om organen uit haar hersendode zoon te halen. Ze was overrompeld en beschouwde het achteraf als een afschuwelijke ervaring. Haar verhouding tot transplantatiegeneeskunde doet ze uit de doeken in Ongestoord sterven.Een ruimere kijk op orgaandonatie. En dat gebeurt niet zachtzinnig: ‘Orgaantransplantatie is iets onmenselijks’, schrijft ze bijvoorbeeld. En het is ‘de modernste vorm van kannibalisme’. Afgezien van dergelijke uitschieters bestaat Ongestoord sterven uit een afgewogen en beheerst verteld verhaal over haar zoektocht naar de zin van transplantaties. Cruciaal daarin is het begrip hersendood. Maar, schrijft cardioloog Pim van Lommel in het voorwoord, ‘Hersendood is geen wetenschappelijk feit, maar een wettelijk goedgekeurde levensbeschouwing.’ Een boek voor mensen met een open mind.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations