Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 4, pp 4–4 | Cite as

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter IKNO

Kort nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

SHaren– Reneé Otter, voorzitter van de raad van bestuur van het Integraal Kankercentrum Noord Oost (ikno), is onlangs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Otter ontving de Koninklijke onderscheiding voor haar toegewijde (inter)nationale inzet voor patiënten met kanker

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations