Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 3, pp 6–7 | Cite as

Tijd en ruimte in De Mantelmeeuw

  • Brenda van Dam
Team in beeld
  • 4 Downloads

Samenvatting

Tien jaar geleden was het voor de bewoners van de Mantelmeeuwlaan in Woerden wel even wennen toen in hun rustige straat een bijna-thuis-huis werd ingericht. Inmiddels is het voor de buurt geen vreemd idee meer dat mensen hun laatste levensdagen doorbrengen in De Mantelmeeuw. Dit bijna-thuis-huis is onderdeel van Stichting De Mantelmeeuw die in Woerden en omgeving ook vrijwillige thuiszorg biedt. De vrijwilligers vormen het hart van de organisatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Brenda van Dam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations