Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 3, pp 3–3 | Cite as

Rotterdams palliatief centrum De Regenboog geopend

Kort Nieuws
  • 4 Downloads

Samenvatting

Rotterdam – Ria Lubbers-Hoogeweegen heeft als lid van het comité van aanbeveling dit voorjaar palliatief centrum De Regenboog in Rotterdam officieel geopend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations