Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 2, pp 20–21 | Cite as

Knelpunten in financiering palliatieve zorg

  • Cilia Galesloot
  • Arnold den Hartog
Onderzoek
  • 50 Downloads

Samenvatting

Het Integraal Kankercentrum Oost en de Nederlandse Patiënten Vereniging hebben een onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten in de financiering van de palliatieve zorg. In dit artikel de resultaten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Cilia Galesloot
    • 1
  • Arnold den Hartog
  1. 1.

Personalised recommendations