Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Oncologiecentrum Maastricht start pijnspreekuur voor kankerpatiënten

Kort Nieuws
  • 13 Downloads

Samenvatting

Maastricht – Het Maastricht umc Oncologiecentrum heeft sinds kort een pijnspecialist in dienst die speciaal spreekuur houdt voor kankerpatiënten met gecompliceerde pijnklachten. Daarnaast gaat het Oncologiecentrum patiënten bij elk polibezoek specifieke vragen stellen over hun pijnbeleving. Door deze consequente metingen moet duidelijk worden hoeveel patiënten met kanker daadwerkelijk pijn ervaren en op welke wijze zij het beste geholpen kunnen worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations