Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 1, pp 12–13 | Cite as

Sedatie is een onderschatte techniek

‘Artsen die gaan sederen moeten bij kennis zijn'
  • Hugo van Zoest
Interview
  • 14 Downloads

Samenvatting

Palliatieve sedatie blijft de gemoederen bezighouden. Op het Pallium-congres eind vorig jaar sprak hoogleraar anesthesiologie Wouter Zuurmond over de praktische aspecten van de uitvoering. Pallium-redacteur Hugo van Zoest wijdde er een extra gesprek aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Hugo van Zoest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations