Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 1, pp 6–7 | Cite as

Wittebroodsweken voor Laurens Cadenza

  • Brenda van Dam
Team In Beeld
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het nieuwe spat er nog vanaf. Regionaal Palliatief Centrum Laurens Cadenza heeft nog maar net zijn deuren geopend in Rotterdam IJsselmonde. Het moderne, drie etages hoge pand is afgelopen november officieel geopend door koningin Beatrix. De dienstverlening is vernieuwend, de meeste teamleden kennen elkaar nauwelijks een paar maanden. Kun je dan al van een (h)echt team spreken? ‘We zitten nog volop in de wittebroodsweken.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Brenda van Dam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations