Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Website regelhulp voor professionals online

Kort Nieuws

Samenvatting

Houten– Sinds december kunnen (zorg)pro-fessionals terecht op de website www.imple-mentatieregelhulp.nl. De website ondersteunt gemeenten en andere partnerorganisaties bij de implementatie van www.regelhulp.nl. Ook begeleiders van cliënten kunnen er terecht voor informatie. Op de site wordt regelhulp.nl beknopt en helder toegelicht. Voor gemeenten is er een stappenplan te vinden voor het aansluiten op regelhulp. Ter ondersteuning daarbij wordt op de site een reeks communicatiemiddelen aangeboden. Zo is er een folder voor cliënten, een brochure voor gemeenten en zijn er posters, advertenties, websitebanners en drie korte videofilms.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations