Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 33, Issue 2, pp 27–27 | Cite as

Agenda

Agenda
  • 4 Downloads

Samenvatting

Netwerken in Noordwijkerhout‘Brengen en halen‘ is het motto, door kenniste delen, van elkaars kracht gebruik te maken, uitgebreid te netwerken tijdens het officële en officieuze programma.Good pratices, innovaties, alles wat direct of indirect onder de programmalijnen past komt aan bod. Meer informatie: www.cviweb.nl/managementconferentie.aspx

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations