Advertisement

Boeken

Boeken
  • 243 Downloads

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

VMS veiligheidsprogramma

ISBN 978 94 90101 01 5

Te downloaden en/of te bestellen op www.vmszorg.nl.

Voorkomen van wondinfecties na een operatie

VMS veiligheidsprogramma

ISBN 978 90 813619 1 0

Te downloaden en/of te bestellen op www.vmszorg.nl.

Het thema sepsis is vanwege zijn omvang en diverse patiëntenpopulaties gesplitst in twee onderdelen: Voorkomen van lijsepsis en Behandeling van ernstige sepsis.

Het Veiligheidsprogramma bouwt met de praktijkgids over wondinfecties voort op eerdere initiatieven ter preventie van postoperatieve wondinfecties (POWI’s) in Nederland, zoals:
  • de CBO-doorbraakprojecten POWI;

  • verbeterprojecten POWI in het kader van Sneller Beter;

  • verbeterprojecten DOWI in het kader van Move Your Dot.

Rond deze thema’s hebben experts adviezen ter verbetering van de preventie lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis en respectievelijk de preventie van POWI geformuleerd op basis van beschikbare literatuur,...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations