Advertisement

Ambitieus veiligheidsprogramma

VMS Zorg sluit mooi aan op praktijk
 • Paulien Spieker
Toepassing in de praktijk

Samenvatting

Patiëntveiligheid is een actueel thema in de Nederlandse gezondheidszorg. En niet voor niets: op dit gebied is nog veel winst te boeken, waardoor patiënten minder schade oplopen. Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ondersteunen een groot, landelijk veiligheidsprogramma om de komende jaren de vermijdbare, onbedoelde schade aan patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met de helft te reduceren.

Literatuur

 1. 1).
  de Bruijne MC, Zegers M, Hoonhout LHF, Wagner C. Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen: dossieronderzoek van ziekenhuisopnames in 2004.Google Scholar
 2. 2).
  Niël-Weise BS, Wille JC, van den Broek PJ. Hair removal policies in clean surgery: systematic review of randomized, controlled trials. Infect Control Hosp Epidemiol 2005; 26(12):923-928.Google Scholar
 3. 3).
  Berben SAA, Meijs THJM, van Dongen RTM, van Vugt AB, Vloet LCM, Mintjes-de Groot JJ, van Achterberg T. Pain prevalence and pain relief in trauma patients in the Accidents and Emergency Department. Injury. Int J Care Injured 2008; 39:578-585.Google Scholar
 4. 4).
  van den Beuken-van Everdingen MHJ, de Rijke JM, Kessels AG, Schouten HC, van Kleef M. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Annals of Oncology 2007; 18(9):1437-1449.Google Scholar
 5. 5).
  Oldenmenger WH, Stronks DL, Terwiel CT, Verhage S, Gootjes JR, Klomp M, et al. Pijnanamnese: psychometrische kwaliteiten. Ned Tijdschr Pijn Pijnbestrijding 2005; 25:6-12.Google Scholar
 6. 6).
  Het resultaat telt 2007. Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg [editorial]; december 2008 (IGZ 08-59).Google Scholar
 7. 7).
  Kotter J. Leading change (Leiderschap bij verandering). 1996.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Paulien Spieker
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations